Haberin Özgün Sesi

10 Ekim Katliamı Davası Avukat Komisyonu: “Adalet Mücadelemiz Dava Nereye Kaçırılırsa Kaçırılsın Büyüyerek Devam Edecektir”

10 Ekim Ankara Katliamı Davası’nın 13 Haziran’da görülen dokuzuncu grup duruşmalarının ardından mahkemenin, davayı Sincan Adliyesi’ne taşınmasına tepki gösteren 10 Ekim Katliamı Davası Avukat Komisyonu bir açıklama yayımladı.

10 Ekim Avukat Komisyonu’nun açıklaması şöyle;

Basına ve Kamuoyuna
10 Ekim Ankara Katliamı Davasının 13.06.2018 tarihli duruşmasında, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve karar duruşması olması beklenen duruşmaların Sincan Cezaevi Kampüsü Mahkeme Salonunda gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

Ara kararın gerekçesi “Duruşmaların müşteki ve katılan sayısının çokluğu, tutuklu sanıklar, sanıklar müdafileri ve katılanlar vekillerinin sayısı nazara alındığında adliyedeki duruşma salonunun güvenlik açısından yetersiz kaldığı, sağlıklı bir şekilde duruşmaların yapılamadığı anlaşıldığından” olarak gösterilmişti.

Oysa 10 Ekim Katliamı yargılamasının 10 Ağustos 2016 tarihinde görülen 1. celsesinden bu yana 23 ay ve 50 celse duruşma sürecinde dava Sıhhiye Adliyesinde güvenlik içerisinde sürdürülmüş, 19 tutuklu sanığın ve yüzlerce maktul ailesinin, yaralının katılımına karşın duruşmanın yapılmamasına sebep olacak hiçbir güvenlik sorunu yaşanmamıştı.

Davayı Ankara Merkezinden Sincan Cezaevi Kampüsüne kaçırma kararına karşı öncelikle 4. Ağır Ceza Mahkemesinin ara kararından dönmesini, ara kararından dönmez ize itirazımızı incelemek üzere Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesini talep ettik.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 29.06.2018 tarihli kararıyla, ara kararında ısrar etmiş, itirazımızı incelemek üzere Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermiştir. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi de 16.07.2018 tarihli kararıyla, gerekçe göstermeden, itirazımızın reddine kesin olarak karar vermiştir.

10 Ekim Katliamı davasının, fiili ve hukuksal hiçbir dayanağı olmadan Sincan Cezaevi Kampüsüne kaçırılması kararı ve 31 Temmuz- 2 Ağustos tarihli duruşmaların Sincan Cezaevi Kampüsü Duruşma salonunda yapılacağı böylece kesinleşmiştir.

Daha önce de ilan ettiğimiz üzere, adalet mücadelemiz dava nereye kaçırılırsa kaçırılsın büyüyerek devam edecektir. 19.07.2018
10 Ekim Katliamı Davası Avukat Komisyonu

DİĞER HABERLER